Tukea jäsenyhdistyksille:

Kirkkomusiikkiliiton 
koulutus- ja tapahtumatuki

Suomen Kirkkomusiikkiliitto haluaa tukea kirkkomusiikkitoimijoita tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä. Taloudellista tukea myönnetään jäsenyhdistyksille, jäsenseurakuntien musiikkitoimijoille, jäsenseurakunnille ja alueellisille kirkkomusiikkipiireille. Lisää tietoa SKML:n omilta sivuilta Koulutustuki - Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry (skml.fi)

Piirin avustukset

Piirimme vakavaraisen tilanteen johdosta jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea taloudellista avustusta kuorojen ja muiden musiikkiryhmien yhteistoiminnan tukemiseen. Tukea voidaan hakea vuoden 2023 musiikkitapahtumille – esimerkiksi kuorojen yhteistoiminnasta koituville kustannuksille mukaan lukien matkakulut, nuottien hankinta, tilavuokrat sekä vierailevien vetäjien/solistien palkkiot. Avustusmahdollisuutta voi tiedustella tarkemmin piirihallitukselta (sihteerille tai puheenjohtaja) sähköpostitse.

Tapahtumatukea voivat anoa sekä tapahtuman – esim. kuorojen yhteiskonsertin tai yhteisharjoituksen – järjestävä taho tai siihen osallistuva yksittäinen musiikkiryhmä, kuitenkin niin, että anomuksen tekijä on joko Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirin jäsenyhdistys tai piirin alueella toimiva Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsen.

Tapahtumille myönnetään 100 € toiminta-avustus, kun tapahtumasta on 
1) tehty hakemus piirihallitukselle ilmoitetun hakuajan puitteissa ja 
2) annettu selvitys toteutuneen tapahtuman jälkeen. 

Lisäksi tapahtumille voidaan myöntää korotettua tukea 
a) tapahtuman sisällön perusteella 
b) suuren osallistujamäärän perusteella 
c) pitkien välimatkojen perusteella 
d) pitkän keston perusteella 
e) jonkin muun perustellun syyn johdosta. 

Anomuksesta on käytävä ilmi tapahtuman ajankohta ja paikka, sisältö, osallistujat sekä selvitys kustannuksista, joihin tukea anotaan. Lisäksi anomukseen on merkittävä yhteyshenkilön nimi, tehtävä, yhteystiedot sekä tilinumero, jolle tuki maksetaan. 

Avustus maksetaan tapahtuman toteutumisen jälkeen ilman eri anomusta toimittamalla tapahtumaraportti ja kuluselvitys kuitteineen piirin taloudenhoitajalle.