Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry:n syyskokous

 • su 26.11.2023 klo 15
 • Nousiaisten Vanha pappila

Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Nousiaisissa tuomiosunnuntaina 26.11.2023 klo 15. 

Syyskokouksen yhteydessä jätämme lisäksi tilaa keskustelulle ajankohtaisista esille tulevista asioista. Kokouksen jälkeen jatkamme iltapäivää laulamalla Kirkon juhlat -ohjelmiston laulut Arkipäivän taivaassa ja Ilon wirsi sekä tutustumalla vuoden 2023 Kauneimmat joululaulut -vihkoon. Halutessaan kokousvieraat ovat tervetulleita osallistumaan myös Nousiaisten kirkossa klo 18 alkavaan Nousiaisten laulajien joulukonserttiin.

Asialista: 

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
  Jokainen 3 §:ssä sanottu jäsen on oikeutettu lähettämään piirin kokoukseen kaksi äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yhden 51–75, kaksi jäsentä 76-100, kolme jäsentä 101-125 jne. henkilöjäsentä kohden.  Edustajiin tulee kuulua sekä musiikillisia johtajia että laulajia tai soittajia, kuitenkin niin, että edustajan tulee olla 16 vuotta täyttänyt.  Piirin kokouksessa jokaisella edustajalla on yksi (1) ääni.  Jokainen piirin alueella toimiva SKML:n jäsenseurakunta voi lähettää piirikokoukseen edustajansa, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  Piirin kokouksen kutsuu koolle piirin hallitus kaksi viikkoa ennen kokousta jossain jäsenistön keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kirjallisella kutsulla.
 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
 5. VALTAKIRJOJEN TARKASTAMINEN
 6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE  2024
 7. JÄSENMAKSU VUODELLE 2024 
 8. PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT VUONNA 2024
 9. TALOUSARVIO VUODELLE 2024
 10.  PIIRIHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
 11. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA NÄIDEN VARAMIESTEN VALINTA VUODELLE 2024
 12. VUODEN 2024 KOKOUKSET
 13. MUUT ASIAT
  - Kirkon juhlat 2024, ennakkolaulajaiset Salossa sunnuntaina 28.4. ja harjoitusaikataulu.
 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


(Huom! Varsinainen kokouskutsu valtakirjoineen lähetetään sähköpostitse jäsenyhdistyksien ja -seurakuntien yhteyshenkilöille.)